Xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Lượt xem:

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ea Kmút đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực, vận dụng triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã đạt được 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, xã đã huy động tổng nguồn vốn gần 142 tỷ [...]