Phan Văn Thành
Phan Văn Thành Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0979016407 vanthanh07@gmail.com Ngày sinh: 02/09/1960. Địa chỉ cư trú: Thôn 4 - Cư Ni - Eakar - Đăklăk.
Phan Văn Tuân Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0902076577 vantuan06@gmail.com Địa chỉ: Buôn Mrông B - Thị trấn Eakar - Huyện Eakar - Đăklăk.